P O R T F O L I O

Anne Kimiläinen asuu ja työskentelee Porissa. Kimiläisen tekniikoita ovat pääasiassa maalaus, grafiikka ja piirustus.
Hän kuvaa töissään luontoa ja erityisesti saariston karuja maisemia.
Kimiläinen pyrkii töissään pelkistämään ja löytämään jotakin olennaista / Rauman taidemuseo 20.10.2019